پروژه های مهم در دست اقدام
کمينه
پروژه هاي در دست اقدام
 
پروزه های مهم در دست اقدام شهرستان تربت جام
 
 
 

       مهمترين سرمايه گذاريهاي در حال انجام شهرستان :

*     احداث كارخانه سيمان

*     دوبانده نمودن جاده اصلي تربت جام -  مشهد

*      توسعه شهرك صنعتي

*      احداث كارخانه سيليس

*      احداث سيلوي گندم

*      احداث کارخانه فولاد

*      احداث کنار گدر شهر تربت جام

*      احداث 1500 واحد مسکن مهر