مخابرات سبزوار
کمينه
منوی درختی
 
     
  

مخابرات شهرستان سبزوار

               موارد اصلاح الگوي مصرف و كاهش هزينه ها در مديريت مخابرات سبزوار                
  
1-    اجراي آئين نامه مبحث 19 ،‌ مقررات ملي ساختمان در خصوص نصب شيشه هاي دوجداره و استفاده از ديوارهاي كاذب و اجراي سقف كاذب
2-    نصب لامپ هاي كم مصرف و كاهش ديمانسيون كنتورهاي برق مراكز اين مديريت
3-    آموزش و كنترل كارگزاران و پيمانكاران توابع اين مديريت در خصوص عدم استفاده از سيستم روشنايي در هنگام روز
4-    تعويض لامپ هاي رشته اي قديمي و جايگزيني با لامپ هاي كم مصرف
5-    جمع آوري دستگاههاي PCM و نتيجتاً كاهش شديد آمپراژ مصرفي مراكز تلفن
6-    بهينه سازي شبكه هاي اصلاح كابلي كه كاهش خرابي ها و مصارف بالاي انرژي را داشته است .
 
 
 
 
 
عكس متعلق به بند5(جمع آوري دستگاهها)
قبل از برگردان
 
                                 


بعد از برگردان
 
 
 

کمينه
پرونده ها
 
 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
مخابرات سبزوارsabzevar sabzevar 1388/12/061.40 MBدانلود
     
  
کمينه
دانلود و آپلود
 
 TitleOwnerCategoryModified DateSize