قوانين وبخشنامه هاي مرتبط با امور دهياريها
 قوانین و بخشنامه ها

دستور العمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران در سال 93

مدارک ضمیمه سند حسابداری دهیاری ها

نحوه انعقاد قراردادها و چگونگی برخورد با کسورات قانونی

دستورالعمل اموال دهیاریها (به استناد ماده 56 آیین نامه مالی دهیاری ها

دستورالعمل طرز استفاده از تنخواه گردان دهیاری ها

بخشنامه بودجه سال 93 دهیاری ها

نکات قابل توجه در قانون بودجه سال 92

نصاب معاملات در سال 92

دستور العمل نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران در سال 92

آئین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار

طرح یک فوریت قانون دهیاری ها

قانون تأسیس دهیاری های خودکفا

بخشنامه بودجه سال 1391 دهیاری ها

آئین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش

آئین نامه داخلی شورای اسلامی روستا

آئین نامه مالی دهیاری ها

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا

فرایند تغییر کاربری در اراضی روستایی

نحوه تملک اراضی روستا

آئین نامه توسعه فضاهای ورزشی در مناطق روستایی

آیین‌نامه اجرایی قانون تغییر عنوان اعضای شوراهای اسلامی روستاهایی که به شهر تبدیل شده اند

جایگاه دهیاری در برنامه چهارم

دستورالعمل تدوین برنامه پنج ساله دهیاری ها

دستورالعمل اجرايي توزيع عوايد متمركز دهياريهاي كشور

دستورالعمل اجرایی توزیع اعتبارات متمرکز دهیاری های کشور

دستورالعمل استفاده از ظروف و مخازن نگهداری موقت

دستورالعمل اطلاع رسانی دهیاری ها به عموم

دستورالعمل ایجاد ، ساماندهی گورستان روستایی

دستورالعمل پرداخت وام به دهیاری ها جهت طرحهای درآمدزا

دستورالعمل پلاک گذاری دهیاری ها

دستورالعمل جدولگذاری معابر روستایی

دستورالعمل طرح سازماندهي خدمات فني و مهندسي به دهياري ها

دستورالعمل مكان يابي و ساخت پايگاه آتش نشاني روستايي

دستورالعمل نحوه درجه بندی دهیاری ها

ساماندهی گلزار شهدا

سرفصل آموزشی دهیاران

سند توسعه زیربخش مدیریت روستایی

شرایط جذب کارکنان در پایگاه آتش نشانی

شرح خدمات طرح هادی

شیوه نامه اختصاص كدپستی ده رقمی

شیوه نامه بهسازی ابنیه خشتی

شیوه نامه تشکیل نشست بخشداران

شیوه نامه تشکیل نشست فرمانداران

شیوه نامه تشکیل نشست مشورتی دهیاران زن کشور

شيوه‌ نامه تکميل طرح تحول و حرکت راهبردی وزارت کشور

شیوه نامه تکمیل فرم های ارزیابی عملکرد دهیاری ها

شیوه نامه تهیه طرح های تفکیک از مبدا و دفن بهداشتی پسماندهای روستایی

شیوه نامه ساخت غسالخانه های روستایی

شیوه نامه عقد قراردادهای عمرانی و خدماتی

شيوه نامه مديريت كاهش خطرات سيل

طرح ماندگار شهدای دولت

فرآیند صدور مجوز تاسیس دهیاری

قرارداد اجاره ماشین آلات دهیاری به شركت تعاونی

منشور اخلاقی دهیاری

نظام نامه ارزیابی عملکرد

نظام نامه تشکیل دبیرخانه جشنواره طرح های برگزیده روستایی