معادن شن و ماسه

گروه معادن

معرفي گروه و اهم شرح وظايف

بر اساس تبصره 66 قانون بودجه سال  و تاكيد در ماده 4 قانون معادن از ابتداي سال  واحد معادن شن و ماسه و خاك رسی معمولی برابر ائین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال  1363 كل كشور دفاتر فنی استانداری را مسئول رسیدگی به كلیه امورات معادن شن و ماسه و خاك و شن معمولی تعیین نموده و خلاصه ای از شرح وظایف این گروه به شرح ذیل اعلام می گردد :

1-   اجراي تبصره 66 قانون بودجه سال 1363و آئين نامه اجرايي آن و بازديد از معادن و كنترل نحوه و ميزان استخراج و وجوه واريز شده .

2-   كنترل و بررسي مفاصا حساب هاي صادره جهت پيمانكاران طرح هاي عمراني بر اساس بخش نامه 5200 كه توسط فرمانداري ها صورت مي گيرد و نيز رسيدگي به برخي از صورت وضعيت پيمانكاران طرح هاي ملي و استاني توسط اين واحد .

3-   تنظيم صورت حساب ها و اعمال در آمد هاي وصول شده در سر فصل هاي مختلف به تفكيك شهرستان ها در رايانه.

 

قيمت پايه شن و ماسه و خاك رس معمولي

استان خراسان(متر مكعب)(ريال)

رديف

شهرستان

سال84

سال

86-87-88

خاك رس

شن و ماسه

خاك رس

شن و ماسه

1

مشهد

650

1050

780

1250

2

فريمان-چناران-نيشابور-سبزوار- تربت حيدريه-فيض آباد

610

980

730

1180

3

كاشمر-گناباد

590

960

710

1160

4

تايباد-تربت جام-سرخس-فردوس-قوچان-بردسكن-خليل آباد

560

930

680

1120

5

خواف-درگز-رشتخوار-كلات

530

900

650

1100كميته معادن

 

معرفي كميته

با توجه به نیاز استان در خصوص اصلاح گردش کار ،تسهیل وبهبود امور معادن وتولید شن وماسه وبا توجه به تاكيد استاندار محترم و تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ، بررسیها و تحقیقات لازم انجام و بادعوت از نمایندگان تام الاختیار دستگاه های اجرائی مرتبط ، نسبت به تشکیل کمیته معادن در ابتداي سال 1389اقدام گردید تا ضمن همكاري در جهت نيل به اهداف گروه معادن تدوین ساختار گردش کار اصلاحی و بهبود امور معادن وتولید نيز انجام گردد.

ساختاركميته معادن

عنوان كميته

تعداد اعضاء

تعداد جلسات

1389

معادن

10

6

 

مصوبهكميته در سال 1389

(نظامنامه معادن شن و ماسه)

تدوین ساختار گردش کار اصلاحی و بهبود امور معادن وتولید

ویژگیها ي نظامنامه بقرار ذيل ميباشد :

1- تعیین حداقل مساحت لازم برای تغییر کاربری با توجه به  عدم تمایل متقاضیان به پرداخت هزینه های تغییر کاربری واحتمال تجاوز  به زمینهای اطراف فاقد مجوز تغییر کاربری پس از اخذ مجوز .

2- تعیین حداکثر مساحت لازم برای واگذاری اراضی ملی و دولتی با توجه به تمایل متقاضیان به در اختیار گرفتن زمین به میزان بیشتر از حد مورد نیاز جهت بهره برداری وایجاد تاسیسات تولید سنگدانه .

3- ممنوعیت استفاده از مصالح رودخانه ای( خصوصا در مشهد) بدلیل کیفیت پایین مصالح آن ، تخریب محیط زیست ، برهم زدن اکوسیستم و هیدرولوژی منطقه ،فرسایش خاک ، عدم کنترل سیلاب و نتیجتا ترغیب به استفاده از مصالح کوهی به دلیل ارجحیت آن .

در این راستا کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی ،فاز صفر مطالعات جایگزینی استفاده از مصالح کوهی و شکسته به جای مصالح رودخانه ای را تهیه نموده است.

4- جلوگیری از حفر گودهای عظیم به بهانه مالکیت دراین گونه زمینها که چهره شهری را مخدوش و آسیبهای جبران ناپذیری به محیط زیست وارد می نماید .

 5- ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا.

6- کنترل بیشتر در جهت عدم خرید و فروش امتیاز واحدهای تولید شن و ماسه و کوتاه کردن دست دلالان.

7- انجام بررسیهای فنی توسط کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی شورای فنی استان وانجام آزمایشات ابلاغ شده به اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از مصالح و معدن.

8- اعطای موافقت اولیه تاسیس به جای جواز تاسیس توسط سازمان صنایع و معادن بدلیل عدم ایجاد توقع برای متقاضیان وانجام عملیات اجرایی به صرف اخذ جواز تاسیس .

9- تاکید بر مجاورت معدن و کارگاه تولید.

10- الزام به اخذ پایانکار ساختمانی مستحدثات از دفتر فنی استانداری.

11- توجه جدی به اخذ نشان استاندارد ملی ایران با توجه به اجباری شدن استفاده از مصالح استاندارد برای مصالح مشمول استاندارد اجباری از تاریخ 30/3/88